Biserica

Șerban VodĂ

31.07 ultima zi/ Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul anual Bisericii Șerban Vodă


Termenul limită pentru depunerea la Administrația Financiară a Declarației 230 privind redirecționarea a 2% din impozitul anual către unitățile de cult este 31 iulie 2019.

Declarațiile se depun completate și semnate fie personal de către contribuabili, direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

 


Sugestie la completare: 

  • Anul 2018
  • La I. se completează datele fiecăruia după caz.
  • La II. se bifează după situație: salariu sau pensie.
  • La III. se bifează 1. adică „Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult ”
  • Cod de identificare fiscală ….   14079820
  • Denumire entitate nonprofit/unitate de cult:  Parohia Șerban Vodă
  • Cont bancar (IBAN) RO85RNCB0069149620460001
  • Suma (lei): nu scrii nimic

link download, DESCARCĂ FORMULARUL 230: