Biserica

Șerban VodĂ

Părintele Alexandru Ristache a trecut la Domnul


Sufletul bisericii noastre se află în mare jale… Părintele Alexandru Ristache a trecut la cele veșnice. Preot cu viață curată și sfântă, s-a mutat în ceruri pentru a primi plata pentru toată osteneala.
Părintele este unul dintre cei care, alături de noi, a pus piatra de temelie a acestui sfânt lăcaș. A trudit cu multă stăruință în via lui Dumnezeu, la început în parohia Dumitrana, apoi la parohia Șerban Vodă și până în ultima perioadă la biserica „Sf. Alexandru” (Colentina). Un preot cu suflet curat și sfânt, cu râvnă pentru cele sfinte și cu dragoste față de turma pe care a păstorit-o. A plecat la cele veșnice pe 8 septembrie 2017, având conștiința că și-a făcut datoria cu fidelitate față de toți: față de Dumnezeu, față de Biserică și față de familie.
În aceste momente avem în gând cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Lupta cea bună ne-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit.” De acum Dumnezeu să-i rânduiască cununa cea neveștejită a măririi pe care Domnul o dăruiește tuturor celor care iubesc în lume arătarea Sa.
Ne rugăm Domnului Dumnezeu pentru ca: „Robului Său Alexandru preotul, care a fost împreună slujitor cu noi, și a adormit în nădejdea Învierii și a vieții celei veșnice, să-i facă odihnă în sânurile lui Avraam, ale lui Isaac și ale lui Iacov. Și precum l-a pus pe el pe pământ slujitor în Biserică, așa să-l arate în altarul Său ceresc. De vreme ce l-a împodobit pe acesta între oameni cu vrednicie duhovnicească, să-l primească neosândit şi în mărirea Sa cea hărăzită îngerilor. Așa cum Dumnezeu i-a preamărit viaţa lui pe pământ, şi ieşirea vieţii lui să fie ca o intrare între drepţii Săi cei sfinţi şi să numere sufletul lui cu toţi care din veac au bineplăcut Lui.”

Credința și viața lui curată să rămână în sufletul nostru o pildă vie!
Fie-i țărâna ușoară și Dumnezeu să-l ierte!

Părintele Dinu Pompiliu

Înmormântarea va avea loc duminica, ora 13:00 la Biserica Sf. Alexandru, str. Sighet, nr. 3 din Sectorul 2.